Puik in hergebruik

Stichting Repair Café Cuijk

ANBI

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven en schenken. Om aangewezen te worden als ANBI, moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de ANBI zich bijvoorbeeld voor minstens 90% inzetten voor het algemeen belang en een aantal gegevens op internet publiceren.  Hieronder zijn deze gegevens te lezen.

Bestuur:

Tom van Rossenberg
Bert van Baal
Inge Heins
Frank Smit

   

voorzitter en secretaris
penningmeester
bestuurslid
bestuurslid

Gegevens:

Adres

Telefoon
E-mail
Website
Facebook

Bankrekening
Kamer van Koophandel

RSIN/fiscaal nummer

Buizerdhorst 29
5431 LX  Cuijk
06-21879211
info@repaircafecuijk.nl
www.repaircafecuijk.nl
https://www.facebook.com/RepairCafeCuijk

NL21 INGB 0007360972
67021190

856797042

Beleidsplan 2018

Doelstellingen: 

De Stichting Repair Café Cuijk stelt zich ten doel om :

  • Repareren op een verantwoorde manier terug te brengen in de samenleving in de gemeente Cuijk.
  • Reparatiekennis te behouden en te verspreiden. 
  • De sociale cohesie in de lokale samenleving te bevorderen door buurtgenoten met verschillende achtergronden en drijfveren met elkaar in contact te brengen in het kader van inspirerende en laagdrempelige bijeenkomsten. 
  • De inwoners van Cuijk het belang van een duurzame leefstijl bij brengen. 
  • Hergebruik van grondstoffen en materialen te bevorderen (reductie CO2-uitstoot). 
  • De stroom restafval verminderen. 
  • Zorg voor de vrijwilligers van het Repair Café. 
 • De Stichting beoogt niet het maken van winst.

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2016-2017

Statuten

Privacyverklaring

Waar en wanneer?
Iedere derde zaterdag van de maand
9:00-12:00