Kapotte spullen niet weggooien, maar zelf weer maken. Voor leerlingen van de bovenbouw van basisscholen is het een verrassende ervaring die Repair Café Cuijk ze graag biedt onder schooltijd. De kinderen kunnen stap-voor-stap enkele basale reparatietechnieken leren, toegepast op hun eigen dierbare bezittingen of op hulpmiddelen en materialen in de klas.

Reparateurs van Repair Café Cuijk komen dit schooljaar naar enkele Cuijkse basisscholen om met kinderen in de bovenbouw te werken. Zo ontdekken de leerlingen dat ze ook zelf mankementen kunnen herstellen. Denk bijvoorbeeld aan allerlei persoonlijke eigendommen, zoals kleding, knuffels, schooltassen, fietsen, speelgoed (mechanisch of elektrisch), of kleine huishoudelijke apparaten. Ook kunnen ze kleine meubelen en hulpmiddelen van school samen aanpakken. Hierdoor raken de leerlingen bekend met diverse reparatietechnieken.

De leerlingen gaan onder deskundige begeleiding van vrijwilligers praktisch aan het werk met naald en draad (voor bijvoorbeeld knuffels), de naaimachine (voor kleding) en met eenvoudig gereedschap om speelgoed of schoolmateriaal te repareren. Ze glimmen van trots als hun reparatie slaagt en leren zo dat ze duurzaam bezig zijn. Ze gaan inzien dat allerlei kapotte spullen niet meteen weggegooid hoeven te worden maar vaak nog gemaakt kunnen worden.

Vroegtijdig overleg tussen school en Repair Café Cuijk is noodzakelijk. Want de groep vrijwilligers kan niet alle scholen bezoeken. Goede voorbereidingen zijn beslist noodzakelijk en dragen bij aan een geslaagde ochtend. Daarom voert Repair Café Cuijk vooraf overleg met de schoolleiding (coördinator), onder meer over:

  • de ruimte: een aula, hal of diverse geschakelde lokalen waar gewerkt kan worden,
  • stevige tafels om de diverse technieken in een carrousel uit te voeren,
  • assistentie van enkele ouders met (eenvoudige) klusvaardigheden.